##

დაგვიკავშირდით(+995) 599 90 16 61

იმეილიemctbilisi@gmail.com

მისამართითბილისი, ვაჟა-ფშაველას N56

მის: ვაჟა-ფშაველას N56

emctbilisi@gmail.com

599 90 16 61

599 40 71 73

#

ტრენერთა ტრენინგი

აქცია!
ტრენერთა ტრენინგი

კურსის მიზანია მსმენელებს შეასწავლოს საუკეთესო ტექნიკები და ინსტრუმენტები ზრდასრულთა ტრენინგის დაგეგმვისა და ჩატარების პროცესში.

მსმენელებს მიეწოდებათ, როგორც თეორიული მასალა, ასევე ჩატარდება უნარების განსავითარებელი პრაქტიკული სავარჯიშოები.


გამოყენებული იქნება სწავლების შემდეგი მეთოდები:

ჯგუფური მუშაობა, გონებრივი შტურმი, კითხვა-პასუხი, როლური თამაში, სიმულაცია, მოკლე პრეზენტაციები.

კურსდამთავრებულები შეძლებენ განსაზღვრონ ტრენინგის საჭიროებები, შეიმუშავონ ტრენინგის გეგმა და მოახდინონ კურსის შეფასება დამკვეთისთვის და ტრენინგის მონაწილეებისთვის (ცოდნის გადაცემა).

 

ტრენინგის თემატიკა:


დღე

ზრდასრულთა სწავლების არსი, ტრენინგ კურსის დიზაინი

ტრენინგის საჭიროებათა ანალიზი

არაფორმალური განათლების პრინციპები

ტრენინგის ჩატარების მეთოდები

ჯგუფის დინამიკა


II დღე

ეფექტური კომუნიკაცია

პრეზენტატორის უნარები

კურსის მონიტორინგი

შეფასება

 


მსმენელები: კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი პირებისთვის, როგორც სახელმწიფო, ასევე არასამთავრობო და ბიზნესის სფეროდან, ტრენერებისა და ადამიანური რესურსების მენეჯერებისთვის.

ხანგრძლივობა:

2 დღე, 7 საათი

საფასური: 150 ლარის ნაცვლად 100 ლარი

მიმდინარეობს რეგისტრაცია ადგილზე, ან საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვით საფასურის გადახდისას მიუთითეთ თქვენი გვარი და პროგრამის სახელწოდება

 

სერტიფიკატი

კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა შესაბამისი ორენოვანი სერტიფიკატი

 

 

საბანკო რეკვიზიტები:
შპს ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ცენტრი
კოდი: TBCBGE22
ა/აGE84 TB77 3983 6080 1000 04

 

×